יעדים מרכזיים – לשנת העבודה 2012

1. גביית מכסות ניקוז:
א. המשך פעולות גביית חוב רשויות מקומיות משנים קודמות.
ב. גביית 90% מכסות ניקוז, לכל הפחות- בכל שנת עבודה שוטפת.

2. א.הכנת תכנית רב שנתית להסדרת נחלים ותעלות ניקוז אזוריות לאור תכנית אב לניקוז נחלי הגליל המערבי.

    ב.הכנת תכניות מגרה להסדרת נחלים ותעלות ניקוז.


3. סיום הכנת תוכנית אב לניקוז לנחלי הגליל המערבי והגשתה לשיפוט הועדות ההנדסיות.

4. כינוס מנהלות נחל לנחלים: נעמן, כזיב , פקיעין, געתון, בצת.

תעלה 42 - תעלת ניקוז אזורית ניקוי ועבודות תחזוקה.


5. שיקום ופיתוח נופי בנחלים, עפ"י מקטעים- הכנת תכניות:  נחלים נעמן, חילזון, בצת, שגור, פקיעין, כפןף לקבלת התחייבויות כספיות (תב"רים).נימפאה מכחילה בנעמן, צילום שי קורן רשות הטבע והגנים

6. החזרת החיים לנחל בצת – הובלת תהליכים בשיתוף גורמים רשמיים + וולונטריים.


נחל בצת, צילום אלישע דביר

7. הסדרת נחל געתון למניעת הצפות בעיר נהריה.


8. קידום תכנון הקמת 3 מאגרים להחדרה ואיגום של מי שטפונות:
* אתר החדרת מי שטפונות במחצבת יחיעם, לפי שלבים- הליך תכנון ואישור תב"ע, הכרזה, תחילת תכנון קטע אחד וקידום הקמתו.

*מאגר ויסות בשטחי קיבוץ כברי.

*מאגר במפלס 90+.נחל נעמן

 


תחנת מדידה שהוקמה בנחל נעמן


9. ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים חינוכיים לשם הטמעת ערכי איכות הסביבה בקרב התושבים, בדגש על ילדים ונוער, בשיתוף עם רט"ג, החברה להגנת הטבע, קק"ל, חוגי סיירות, בתי ספר ורשויות מקומיות. נחלים- נעמן, בצת, ראמה, ינוח, אבליים, געתון ומירב.

 
פעילות חינוכית בנחל נעמן עם תלמידי בתי הספר גוונים.