תחומי פעילות רשויות הניקוז בישראל
 

 1. ניהול שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכת הניקוז באגן ההיקוות כולו.
   
 2. שיקום והסדרת נחלים ארציים / אזוריים.
   
 3. פעילות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית.
   
 4. שיקום, חידוש ופיתוח מעלים מים לתפיסת מי נגר לשימוש חוזר.
   
 5. פעולות לשימור וטיוב קרקע למניעת סחף משטחים חקלאיים.
   
 6. ניקוז תת-קרקעי להורדת מפלס מי התהום ומליחות הקרקע.
   
 7. הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, אזורי תעשיה ותשתיות.
   
 8. פיקוח וטיפול בגורמי זיהום הנחלים.
   
 9. פיתוח ושימור אתרי נוף טבע ובילוי באגני הנחלים ולאורכם.
   
 10. הכנת תכניות ארוכות טווח רב-תחומיות לשיקום, פיתוח וטיפוח מערכת הניקוז בסביבת הנחלים.