פרויקטים עיקריים שבוצעו/ בביצוע גופים שונים ובמימונם, בהמשך לסיכום ותיאום מלא עם רשות הניקוז:


1
. געתון: מובל ניקוז נחל געתון, קטע קניון "ארנה". בניית המובל בוצעה על ידי יזם הקניון- חברת מנופים פיננסיים לישראל בע"מ. הביצוע הסתיים ובימים הקרובים תתבצע מסירת המובל לתחזוקת רשות הניקוז. עלות ביצוע הפרויקט (לפני מע"מ)– 5,552,714 ₪ .


2. געתון: פיתוח נופי נחל געתון, קטע קניון "ארנה". בוצע שלב א' על ידי חברת מנופים פיננסיים לישראל בע"מ . שלב ב' החל ויושלם עד אפריל 2014. . אומדן ביצוע הפרויקט (לפני מע"מ)– 2,684,237 ₪.


3. חניתה: הסדרת נחל חניתה – קטע אזור תעשייה "דורה" בשלומי. ביצוע הפרויקט על ידי מועצה מקומית שלומי ובמימון משרד הכלכלה, במאי 2014 . אומדן ביצוע הפרויקט (לפני מע"מ)– 1,045,800 ₪ .


4. חילזון: הטיית קטע מנחל חילזון- במסגרת פרויקט הקמת מסילת הרכבת עכו- כרמיאל. הוחל בביצוע באוגוסט 2013, השלמת הביצוע בפברואר 2014. . אומדן ביצוע הפרויקט (לפני מע"מ)– 700,000 ₪ .


5. חילזון ונעמן: תכנית הקמת גשר מעל נחל חילזון/ נעמן במסגרת פרויקט הקמת מסילת רכבת עכו- כרמיאל. ביצוע הפרויקט ייעשה על ידי רשות הניקוז או על ידי החברה הלאומית לדרכים, מתוך תקציב שיוקצה ע"י החברה הלאומית לדרכים. . אומדן ראשוני לביצוע הפרויקט (לפני מע"מ)– 3,000,000 ₪ .


6. תעלת ניקוז מעונה: מעביר מים בחציית כביש מע"צ , תעלת ניקוז דרומית, קטע מעונה. בוצע על ידי מע"צ (החברה הלאומית לדרכים), בעלות של 88,044 ₪ (לפני מע"מ).


7. נעמן: שיקום אקולוגי של בית גידול לח בנחל נעמן, קטע "עין נמפית". בוצע ע"י רשות הטבע והגנים.